top of page

ANBI-status

De Pieter Hennipman Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor verdere informatie en de daaraan verbonden voorwaarden.

 

Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI's op hun internetsite de volgende gegevens publiceren.

 

De naam van de instelling: Pieter Hennipman Stichting

Het RSIN/fiscaal nummer: 820907236

De contactgegevens: klik hier

De doelstelling: klik hier

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders: klik hier

Het beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vergoedingen

Verslag van de activiteiten: klik hier

Het beleidsplan: 

activiteiten: het organiseren van het jaarlijks Pieter Hennipman Diner, het verzorgen van een kennisplatform over Hennipman

financiering: voor de financiering worden bijdragen geworven van instituten en/of personen die raakvlakken hebben met de doelstellingen van de stichting

beheer van het vermogen: De stichting beheert het vermogen zorgvuldig. Conform de statuten mag de stichting geen uitkeringen doen aan een oprichter of bestuurder

besteding van het vermogen: De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting besteed het vermogen conform de gestelde stichtingsdoelen

Een financiële verantwoording: klik hier voor de meest recente jaarrekening.

bottom of page