top of page

Bestuur

Thorstein Vrolijk (voorzitter & penningmeester)

Thorstein Vrolijk (1975) studeerde Bedrijfseconomie en Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Na zijn studie is Thorstein Vrolijk werkzaam geweest bij de corporate finance afdelingen van onder meer merchant bank Kempen & Co en Rabo Securities . Thans is Thorstein partner bij de mede door hem opgerichte corporate finance boetiek Yuno Advisors.

Tijmen Daniëls (secretaris)

Tijmen Daniëls (1978) studeerde Algemene Economie (cum laude) en Logica (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in de economie op het proefschrift "rationalised panics" over financiële crises. Na zijn promotie werkte hij enkele jaren als onderzoeker. Zijn onderzoek spitst zich toe op sociale keuzetheorie, financiële crises, en speltheorie. Op dit moment werkt hij als afdelingshoofd toezicht bij De Nederlandsche Bank, divisie toezicht nationale instellingen.

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is Lector Sustainable Finance & Accounting bij Avans Hogeschool in Breda. Haar onderzoek spitst zich toe op integrated reporting, het beprijzen van externalities en alternatieve financieringsvormen. Daarvoor was Marleen werkzaam als manager Sustainability Reporting bij DSM, was ze beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion (de governance koepel van vermogensbeheerders) en redacteur bij het Financieele Dagblad. 

Arnold Heertje (†2020)

Arnold Heertje (1934) was emeritus hoogleraar aan zowel de juridische faculteit (1964 tot 1999) als de economische faculteit (1997 tot 2006) van de Universiteit van Amsterdam. Arnold Heertje promoveerde in 1960 bij Piet de Wolff en Pieter Hennipman (co-promotor) met het proefschrift "Enkele aspecten van de prijsvorming van consumptiegoederen op monopolistische en oligopolistische markten" (cum laude). In 1962 kreeg Arnold Heertje bekendheid bij een breder publiek door zijn schoolboek "De kern van de economie". Hij is tevens auteur van vele artikelen en boeken, waaronder "Economie en technische ontwikkeling" (1973, vertaald in het Engels, Frans en Spaans) en recentelijk "Echte economie" (2006). Arnold Heertje ontving de Pierson-penning voor zijn bijdrage aan de economische wetenschap, waarbij in het bijzonder zijn trendsettende werk op het gebied van technische ontwikkeling en innovatie in de economie genoemd kan worden.

Jan Middendorp

Jan Middendorp (1975) studeerde Geologie aan de Vrije Universiteit en Economie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Sinds maart 2017 is hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de VVD. Daarvoor was hij van 1999 tot 2003 werkzaam bij NietNix en BKB. Van 2003 tot 2017 werkte hij in de financiële sector. Eerst bij de ABN AMRO in Nederland en India, van 2010 tot 2015 bij Rothschild in Londen en daarna bij SNS Bank. Jan is extraneus aan de Vrije Universiteit, zit in de Commissie van Bijstand van de Veerstichting en bestuurslid van de Stichting Tarik Mastenbroek. Hij is medeoprichter en voormalig voorzitter (2009-2016) van de Pieter Hennipmanstichting.

bottom of page