top of page

Doel van de stichting

De Pieter Hennipman Stichting ("PHS")  stelt zich ten doel het gedachtegoed van Pieter Hennipman te ontsluiten. Zij streeft er naar om dit gedachtegoed in bredere kring van wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en algemeen publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet zij onder andere door het onderhouden van een website, het engageren van een netwerk van geïnteresseerden en het beheer en ontsluiten van de Hennipman-archieven.

bottom of page