top of page

Lezingen en evementen

Doel

De stichting organiseert regelmatig lezingen. Vanaf haar oprichting in 2009 tot en met 2018 zijn er diverse diners inclusief lezingen georganiseerd in samenwerking met Van Doorne en De Nederlandsche Bank. Na het overlijden van mede-bestuurslid Arnold Heertje, heeft de Pieter Hennipman Stichting in samenwerking met de Stichting Heertje Bibliotheek besloten om vanaf 2022 een jaarlijkse Heertje-Hennipman-Lezing te organiseren op de locatie van de afdeling Bijzondere Collecties van de UvA in Amsterdam.

 

Met dergelijke lezingen en evenementen wil de stichting geïnteresseerden en kenners van het werk van Hennipman de gelegenheid bieden om met elkaar in contact te komen en met elkaar van gedachten wisselen over actuele aan Hennipman gerelateerde thema’s. 

 

Agenda

13 april 2023: De tweede Heertje-Hennipman-lezing 'Geld of je leven. Waarom economie anders moet' zal worden gegeven door Dr. Nicky Pouw, universitair hoofddocent 'Economics of Wellbeing' aan de Universiteit van Amsterdam. 

Nicky Pouw publiceerde in 2020 haar boek 'Welzijnseconomie', over waarom en hoe de economie moet veranderen. Daarin presenteert zij een model om de economie duurzamer en sociaal rechtvaardiger te maken. Zij geeft tien redenen waarom onze economie moet veranderen en stelt een matrix voor waarin zij het menselijk welzijn - en niet economische groei op basis van het BBP - in het centrum van de economie plaatst. Met haar ideeën sluit ze prachtig aan bij het denken van de Nederlandse econoom Arnold Heertje (1934-2020) en zijn leermeester Pieter Hennipman (1911-1994) over brede welvaart. 

 

Heertje-Hennipmanlezing 2022

6 juli 2022: “De Historische Dynamiek van het Kapitalisme” door Bas van Bavel, professor sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, alwaar hij de leerstoel "Transitions of Economy and Society" bekleedt.

 

Voorgaande diners

Een overzicht van sprekers op voorgaande diners vindt u hier.

 

Het eerste diner vond plaats op 24 maart 2010 bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. 

Het tweede diner vond plaats op 15 juni 2011 te Amsterdam en werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Robeco en De Nederlandsche Bank.

Het derde diner vond plaats op 27 maart 2013 bij Van Doorne en werd mede mogelijk gemaakt door De Nederlandsche Bank. 
Het 
vierde diner vond plaats op 26 maart 2014 bij Van Doorne.
Het vijfde diner vond plaats op 25 maart 2015 bij Van Doorne.

Het zesde diner vond plaats op 16 maart 2016 bij Van Doorne.

Het zevende diner vond plaats op 22 maart 2017 bij Van Doorne.

Het achtste diner vond plaats op 26 juni 2018 bij het Rosarium en werd mede mogelijk gemaakt door Van Doorne.

bottom of page