Publicaties over Hennipman

 1. A. Gray (1947). Economisch Motief en Economisch Principe by P. Hennipman. The Economic Journal, 57 (226), blz. 213-215.

 2. F. Hartog (1978). Hennipman on economic policy and welfare economics. De Economist, 126 (4), blz. 456-473.

 3. J. Zijlstra (1981). Hennipman and De EconomistDe Economist, 129, blz. 1-7.

 4. A. de Graaff (1981). Uit De Economist van 1946. De Economist, 129, blz. 181.

 5. J. Tinbergen (1981). Misunderstandings concerning income distribution policiesDe Economist, 129, blz. 8-20.

 6. Th. van de Klundert (1988). Professor P. Hennipman and Professor J. Tinbergen Retire from the Board of Editors. De Economist, 136, blz. 1-2.

 7. J.J. Siegers (1992). Interdisciplinary economics. De Economist, 140, 531-547.

 8. N. Aslanbeigui (1992). More on the Demise of Pigovian Economics, Southern Economic Journal, 59 (1), blz. 98-103.

 9. M. Blaug (1993). Pieter Hennipman on paretian welfare economics: A commentDe Economist, 141, 127-129.

 10. Th. van de Klundert (1994). In memoriam prof. dr. P. HennipmanDe Economist, 142, blz. iii-iv.

 11. A. Heertje (2000). Hennipman en de kwaliteit van het bestaan. Maandschrift Economie, juni, blz. 171-177.

Adres

Pieter Hennipman Stichting
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Afdeling Algemene Economie

Postbus 15867
1001 NJ Amsterdam