top of page

Sprekers

Roger Backhouse (Diner 2014)

 

Roger Backhouse is hoogleraar in History and Philosophy of Economics aan de Universiteit van Birmingham en biograaf van nobelprijswinnaar Paul Samuelson. Hij publiceerde daarnaast over Keynes, "disequilibrium macroeconomics" en de geschiedenis van de recente sociale wetenschappen. Hij is Fellow van de Britse Academy.

Jan Marc Berk (Diner 2013)

 

Jan Marc Berk studeerde cum laude af in de macroeconomie in Rotterdam en haalde ook cum laude een Master in Financial Economics aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift: 'The preparation of monetary policy: Essays on a multi-model approach'. Sinds 1988 vervult hij verschillende functies bij De Nederlandsche Bank, momenteel als Director Economics & Research. Daarnaast is hij onder andere plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, lid van het International Relations Committee van het Europese Stelsel van Centrale Banken en van het bestuur van het International Journal of Central Banking. Eerder was Berk associate professor money and banking aan de VU en Research Fellow aan het Tinbergen instituut.

Erik Breen (Diner 2011)

 

Erik Breen is hoofd Responsible Investing bij Robeco. Deze afdeling treedt in dialoog met beursvennootschappen waarin belegd wordt over corporate governance en duurzaamheid en oefent stemrecht uit. Daarnaast beoordelen de medewerkers van zijn afdeling ondernemingen hun ecologische, sociale en governance-prestaties en –strategie voor portfoliomanagers, die vervolgens besluiten wel of niet in de onderneming te beleggen. Breen behaalde een Master in de Econometrie aan de Universiteit van Groningen en heeft een EFFAS CFA-certificaat. Breen is voorzitter geweest van de Beleggingscommissie van Eumedion (2006-2010) en is bestuurslid van het International Corporate Governance Network, het internationale netwerk van corporate-governance-experts van institutionele beleggers.

Mars Cramer (Diner 2011)

 

Mars Cramer was emeritus hoogleraar Econometrie en Wiskundige Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij als student in aanraking kwam met de colleges en het gedachtegoed van Pieter Hennipman. In 1961 is hij gepromoveerd bij Pieter de Wolff op het proefschrift ‘A Statistical Model of the Ownership of Major Consumer Durables with an Application to some Findings of the 1953 Oxford Savings Survey’. Tevens was hij van oktober 1985 tot september 1992 directeur van SEO Economische Onderzoek, een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland.

Martin Fase (Diner 2013)

 

Martin Fase is emeritus hoogleraar monetaire economie van de Universiteit van Amsterdam en voormalig onderdirecteur van De Nederlandsche Bank. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1969 promoveerde op een economisch proefschrift. Hij was na zijn promotie verbonden aan de Universiteit van Wisconsin te Madison en aan de Universiteit van Berkeley. Hij was daarna werkzaam bij De Nederlandsche Bank waar hij verantwoordelijk was voor research. Hij was ook hoogleraar statistiek aan de Erasmus Universiteit en gedurende 1986-2002 deeltijd hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand verscheen een groot aantal wetenschappelijke publicaties. Fase is sinds 1986 lid van de KNAW en ontving in 1996 voor zijn wetenschappelijke werk de Piersonpenning. Hij maakte in de jaren 1987-2009 deel uit van de redactie van De Economist.

Nico Frijda (Diner 2010)

 

Nico Frijda is psycholoog en emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Hij is een zoon van Herman Frijda, de promoter van Pieter Hennipman. Hij promoveerde in 1956 op Het Begrijpen van Gelaatsexpressies aan de Gemeente-universiteit Amsterdam. In 1965 werd hij aan dezelfde universiteit gewoon hoogleraar in Psychologische Functieleer. Gedurende zijn gehele carrière hield hij zich bezig met de menselijke emoties. Aanvankelijk bestudeerde hij gelaatsexpressies, de zichtbare manifestatie van emoties. Destijds lag binnen de psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijverschijnsel beschouwd. Hij ontwikkelde een meervoudige theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties zijn in zijn optiek steeds de door belangen van de persoon gestuurde neiging om tot bepaald gedrag over te gaan. Zijn theorie beschreef hij in The Emotions (1986), zijn magnum opus dat twee jaar later in een Nederlandse vertaling verscheen.

Thijs Hennipman (Diner 2010)

 

Thijs Hennipman is zoon van wijlen prof. dr. Pieter Hennipman, en als zodanig zeer betrokken bij het intellectuele nalatenschap van zijn vader. Hij is eerder onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van de Pieter Hennipman-archieven na het overlijden van zijn vader in 1994.

Bertholt Leeftink (Diner 2010)

 

Bertholt Leeftink is Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en directeur Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam op de wenselijkheid van monetaire eenwording (EMU). Na 10 jaar bij het Ministerie van Financiën gewerkt te hebben, stapte bij in 2005 over naar Economische Zaken. Daarnaast was hij als onderzoeker verbonden aan de OCFEB en als docent aan de Uva (Masters of Finance). Vanaf 2011 is hij bij EL&I, naast AEP, verantwoordelijk voor het topsectorenbeleid en regeldruk.

John Letiche (Diner 2011) 

 

John Letiche is emeritus professor in de economie aan de universiteit van Berkeley en economisch adviseur aan overheden.  Geboren in de jonge Sovjet Unie in 1918, groeide hij op in Montreal tijdens de depressiejaren. Hij behaalde Letiche zijn B.A. en M.A. aan McGill University en doctoraat aan de Universiteit van Chigaco. Hij was onder meer Rockefeller fellow bij de Council on Foreign Relations in New York, was adviseerde de Economic Commission for Africa en voerde onderhandelingen met Afrikaanse staatshoofden. Letiche is auteur van een groot aantal boeken, waaronder Balance of Payments and Economic Growth, Russian Statecraft. In zijn recente autobiografische boek Crises and Compassion: From Russia to the Golden Gate beschrijft Letiche hoe zijn tijdens zijn markante levensloop monumentale en persoonlijke gebeurtenissen elkaar raakten, hegeen zijn denken in belangrijke mate heeft gevormd.

Rick van der Ploeg (Diner 2013)

 

Rick van der Ploeg is een Nederlands econoom en voormalig staatssecretaris. Hij is onder meer als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Oxford en de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Hans Wijers (Diner 2014)

 

Hans Wijers is econoom, voormalig minister van Economische Zaken en voormalig directievoorzitter van AkzoNobel. Wijers studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij universitair docent aan de Erasmus Universiteit. In 1982 promoveerde Wijers aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek naar industriepolitiek. 

Dik Wolfson (Diner 2010)

 

Dik Wolfson is na zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam in 1974 gepromoveerd op het onderwerp ‘Fiscal Policy and Development Strategy’. Hij werkte van 1964 tot 1970 voor het IMF en daarna tot 1975 voor het ministerie van Financiën. Hij was Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van 1975-1986 (Openbare Financiën) en van 1993-1998 (Economie). Van 1986-1990 was hij Rector van het Institute of Social Studies in den Haag. Van 1990-1998 was professor Wolfson lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en van 1999-2003 lid van de Eerste Kamer. Hij heeft belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke functies bekleed zoals het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1989-heden), het lidmaatschap van de Sociaal Economische Raad (1982-1986) en het lidmaatschap van het Curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.

bottom of page