top of page

Vrienden van de stichting

De Pieter Hennipman Stichting bestaat omdat economen daar als vrijwilliger tijd in steken. De stichting maakt geen winst, ontvangt geen ledencontributie en krijgt geen subsidie. De Pieter Hennipman Stichting is afhankelijk van kleine en grotere giften van haar vrienden. U wordt vriend omdat u de Pieter Hennipman Stichting en het ongebonden debat over economie in Nederland wil steunen. Vrienden van de Pieter Hennipman Stichting worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.

 

Indien u vriend van de stichting wilt worden, kunt u onderstaand formulier invullen, waarbij u uw bijdrage aan de stichting (€25, €50, €75, €100 of een hoger bedrag) in het veld met "Bedrag" kunt invullen. 

 

Een doorlopende vriendschap kunt u per e-mail of schriftelijk stopzetten.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Pieter Hennipman Stichting (incassant ID: NL63ZZZ343445140000) om doorlopend (vaste bijdrage per jaar tot wederopzegging) of eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag zoals hieronder is aangegeven van uw rekening af te schrijven wegens de vriendenbijdrage en uw bank dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Pieter Hennipman Stichting.

 

Desgewenst kunt u ook een e-mail sturen naar info@hennipmanstichting.nl met dezelfde gegevens. Het bestuur zal daarna spoedig contact met u opnemen.

bottom of page