top of page

Dr. Pieter Hennipman (1911-1994), kan worden beschouwd als een van Nederlands vooraanstaande economen uit de 20e eeuw. Zijn kleine maar baanbrekende oeuvre is nog steeds van grote waarde voor academici, beleidsmakers en ieder ander met belangstelling voor economische wetenschap. Hennipman's inzichten op het gebied van de welvaartstheorie en de theorie van de economische politiek zijn dan ook nog altijd zeer actueel.
 
De Pieter Hennipman Stichting ("PHS")  stelt zich ten doel het gedachtegoed van Pieter Hennipman te ontsluiten. Zij streeft er naar om dit gedachtegoed in bredere kring van wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en algemeen publiek onder de aandacht te brengen.
 
Agenda
13 april 2023 - 
Tweede Heertje-Hennipman-lezing: 'Geld of je leven.' door Nicky Pouw 

bottom of page