top of page

Boeken, bijdragen en bundels, ect.

 1. Enkele problemen der economische dynamica. Openbare les, Amsterdam, 1938.

 2. Eenige aspecten der financiering uit de winst. In Bedrijfseconomische opstellen, aangeboden aan prof. Th. Limperg jr. door den Amsterdamsche Kring van Economen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag d.d. 21 december 1939, Groningen, blz. 304-333.

 3. De binnenlandsche geldpolitiek in de geleide economie. In Het geldwezen in de geleide economie. Preadviezen voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, ’s-Gravenhage, 1943.

 4. Economisch motief en economisch principe. Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevermaatschappij, 1945.

 5. De theoretische economie en de wederopbouw. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in de Staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1945, Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1945.

 6. Handelspolitiek en werkgelegenheid. In Economie en maatschappij, opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Groningen: P. Noordhoff N.V., 1948, blz. 142-171.

 7. Monopoly: Impediment or Stimulus to Economic Progress? In Monopoly and Competition and their Regulation, papers and proceedings of a conference held by the International Economic Association, red. E. H. Chamberlin, Londen-New York, 1954, blz. 421-456.

 8. Monopolie: beletsel of stimulans voor de economische vooruitgang? In Vraagstukken van heden en morgen, nr. 58, Hengelo, 1955.

 9. De economische problematiek van het sparen. In Verbruik en sparen in theorie en praktijk. Een overzicht van problemen en resultaten van de economische theorie, het empirisch onderzoek en het streven naar een doelmatige inkomstenbesteding, red L. M. Koyck, P. Hennipman en C. W. Willinge Prins-Visser, Haarlem, 1956, blz. 161-361.

 10. Hennipman, P., C. Goedhart, J. F. Haccou en J. H. van Stuyvenberg. Das Wirtschaftssystem der Niederlande nach 1945. In Wirtschaftssysteme des Westens, Dl. I, red. R. Frei, Bazel-Tübingen, 1957, blz. 131-167.

 11. Doeleinden en criteria der economische politiek. In Theorie van de economische politiek, red. J. E. Andriessen en M. A. G. van Meerhaeghe, Leiden, 1962, blz. 1-106.

 12. De taak van de mededingingspolitiek. Rede uitgesproken op 10 januari 1966 ter gelegenheid van de 334e Dies Natalis van de Universiteit van Amsterdam, Haarlem, 1966. Ook opgenomen in De Economist, 1966, blz. 379-417.

 13. Tweeërlei interpersonele nutsvergelijking. In Mens en Keuze, Opstellen aangeboden aan S. Korteweg, red. H. de Haan, S.K. Kuipers en J.K.T. Postma, Amsterdam, 1972, blz. 73-106.

 14. Pareto optimality: value judgement or analytical tool? In Relevance and Precision: From Quantitative Analysis to Economic Policy. Essays in Honour of Pieter de Wolff. Red. J.S. Cramer, A. Heertje en P. Venekamp, Amsterdam: North-Holland, 1976, blz. 39-69.

 15. Welvaartstheorie en economische politiek. Red. J. van de Doel en A. Heertje, Alphen aan den Rijn: Samson, 1977.

 16. Some notes on Pareto optimality and Wicksellian unanimity. In Wandlungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Festschrift für Walter Adolf Jöhr. Red. E. Küng, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1980, blz. 399-410.

 17. De verdeling in de paretiaanse welvaartstheorie. In Inkomensverdeling en Openbare Financieen, Opstellen voor Jan Pen. Red. P.J. Eijgelshoven en L.J. van Gemerden, Amsterdam: Het Spectrum, 1981.

 18. Welfare Economics and the Theory of Economic Policy. Red. D. Walker, A. Heertje en H. van den Doel, Aldershot: Edward Elgar, 1995.

bottom of page