top of page

Publicaties

 1. De prijspolitiek van den exporteur. Economische Voorlichting, 1937, blz. 26-27.

 2. De toekomst der internationale credietverlening. Jaarboek 1937 Amsterdamsche Kring van Economen, blz. 45-71.

 3. Restrictieschema’s in depressie en hoogconjunctuur. Economische Voorlichting, 1937, blz. 710-711.

 4. Conjunctuurstabilisatie? Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jaargang 14 (1937/8), 20, blz. 232-233.

 5. 'n Jaar conjunctuurgeschiedenis. Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, jaargang 15 (1938/9), 9, blz. 98-99.

 6. Heeft de gangbare economische theorie haar betekenis verloren?, Jaarboek 1941 Studievereniging der Economische Faculteit, blz. 58-66.

 7. Het 100%-plan. Het voorstel tot volledige dekking van niet bij de centrale bank aangehouden girosaldi. De Economist, 1943, blz. 269-302.

 8. Nut, nuttigheid en objectieve gebruikswaardeDe Economist, 1943, blz. 433-438.

 9. De norm der geldpolitiek. Maandschrift Economie, 1943, 4, blz. 35-51.

 10. Afzetpolitiek en prijsvormingDe Economist, 1944, blz. 147-158.

 11. In memoriam Prof. Dr. H. FrijdaDe Economist, 1944, blz. 255-257.

 12. Economische vooruitzichten. Het Parool, 19 mei 1945, blz. 1.

 13. Theorie der geldzuivering. Economisch Statistische Berichten, 22 november 1945, blz. 240-242.

 14. Theorie der geldzuivering (II). Economisch Statistische Berichten, 29 november 1945, blz. 259-261.

 15. Geleide economie - geheime economie?. De Groene Amsterdammer, jaargang 69, (1945/6), 31, blz. 1.

 16. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, corporatisme en geleide economie. Economisch Statistische Berichten, 23 januari 1946, blz. 51-53.

 17. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, corporatisme en geleide economie (II). Economisch Statistische Berichten, 6 februari 1946, blz. 88-90.

 18. Bij den dood van Lord Keynes, Vrij Nederland, jaargang 6, (1945/6), 35, blz. 10.

 19. Misverstanden en legenden over corporatisme en geleide economie. Economisch Statistische Berichten, 1 mei 1946, blz. 276-278.

 20. Werkgelegenheidspolitiek en internationale handelDe Economist, 1947,95, blz. 699-727.

 21. J.L. de Bruyn KopsDe Economist, 1952, 100, 785-813.

 22. Van en over SchumpeterDe Economist, 1953, 101, blz. 284-302.

 23. Recente kritiek op de economische wetenschapTijdschrift voor Documentatie en Voorlichting Nationale Bank België, 1958, XXXIII, 1, blz. 249-268.

 24. Enkele opmerkingen over winstmaximering op korte en op lange termijn, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, december 1959, blz. 500-508.

 25. Een monografie over leven en werk van ParetoDe Economist, 1972, 120, blz. 563-576.

 26. In memoriam Prof. Dr. F.A.G. KeesingDe Economist, 1973, 121, blz. 209-212.

 27. In memoriam Prof. Dr. Frits Jacob de JongDe Economist, 1976, 124, blz. 387-393.

 28. Nieuw licht op PiersonDe Economist, 1982, 130, blz. 1-8.

 29. Welfare economics in an impasse? Some observations on Mishan’s visionDe Economist, 1982, 130, blz. 457-464.

 30. Een aforisme van JevonsDe Economist, 1982, 130, blz. 560-562.

 31. Wicksell and Pareto: their relationship in the theory of public finance. History of Political Economy, 1982, 14 (1), blz. 37-64.

 32. Kanttekeningen bij een naschrift. De Economist, 1983, 131, blz. 88-90.

 33. In Memoriam: Prof. Dr. Pieter Bastiaan KreuknietDe Economist, 1983, 131, blz. 153-160.

 34. Normative or positive: Mishan’s half-way houseDe Economist, 1984, 132, blz. 86-99.

 35. The nature of welfare economics: A final noteDe Economist, 1984, 132, blz. 238.

 36. A tale of two schools: Comments on a new view of the ordinalist revolutionDe Economist, 1987, 100, blz. 141-162.

 37. A new look at the ordinalist revolution: Comments on Cooter and Rappoport. Journal of Economic Literature, 1988, XXIV, maart, blz. 80-85.

 38. An old case of plagiarism: Pierson eclipsed by Schwarzkopf. History of Political Econonomy, 1990, blz. 539-545.

 39.  The reasoning of a great methodologist: Mark Blaug on the nature of Paretian welfare economicsDe Economist, 1992, 140, blz. 413-445.

 40. Hicks, Robbins, and the Demise of Pigovian Welfare Economics: Rectification and Amplification. Southern Economic Journal, 1992, 59 (1), blz. 88-97.

 41. Moving in circles: Blaug once again on the nature of paretian welfare economics. De Economist, 1993, 141, blz. 290-294.

bottom of page